آشنایی با گونیا جوشکاری آهنربایی بخش اول

نویسنده: مدیریت سایت

1399/10/26

گونیا جوشکاری پارس مگنت : نوآوری در صنعتی قدیمی

جوشکاری یکی از انواع روش های متداول اتصال دو فلز به شمار می رود. این روش عمدتا به دو شیوه جوشکاری حالت مایع (Liquid state welding) و جوشکاری حالت جامد (Solid state welding) صورت می پذیرد. در حالت مایع، فلز پایه به کمک مشعل جوشکاری و قوس ایجاد شده ذوب شده و پس از امتزاج با مغزی ذوب شده الکترود جوشکاری استحاله انجماد صورت می پذیرد.

محدودیت جوشکاری دقیق بدون استفاده از گونیا جوشکاری آهن ربایی

یکی از محدودیت های اصلی روش های سنتی جوشکاری بدون استفاده از گونیا جوشکاری آهن ربایی به کمک الکترود، کشیده شدن فلز بعد از انجماد و بهم خوردن زوایای ساخت یک سازه مهندسی است. اهمیت این امر زمانی مشخص می شود که صنعتگر اقدام به جوشکاری یک سازه فلزی هندسی با زوایای مختلف متداول از جمله ۴۵ درجه، ۱۲۰ درجه و غیره می نماید. در این حالت به طور سنتی از کمک یک فرد دیگر استفاده می شود که به نفر اصلی کمک کند تا زوایای جوشکاری منطبق زاویه تنظیمی اولیه باقی بماند. هرگونه لرزش دست فرد کمک کننده می تواند زاویه جوشکاری را به زده و عملیات ساخت را با شکست مواجه کند.

طراحی انحصاری گونیا مغناطیسی پارس مگنت

گونیای جوشکاری مغناطیسی فروشگاه پارس مگنت به شماره ثبت اختراع ۲۷۶۷۰ با طراحی منحصر به فرد بر این مشکل بزرگ غلبه کرده است. این گونیا جوشکاری اهنربا دار با قرار گرفتن در محل اتصال دو فلز به یکدیگر و با استفاده از نیروی مغناطیسی و آهن ربایی زاویه اتصال را حفظ کرده و از برهم خوردن زاویه تماس جلوگیری می کند. باید توجه داشت که استفاده از این گونیا جوشکاری صرفا منحصر به مرحله گذاشتن خال جوش و فیکس کردن اولیه محل اتصال است.